Alles goed geregeld

Wat is erfrecht?

Wanneer u komt te overlijden laat u bezittingen of schulden na. Het erfrecht regelt de overgang van uw bezittingen of schulden naar uw erfgenamen. Als u geen testament heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht.

Waarom een testament?

Met een testament bepaalt u zelf hoe uw nalatenschap afgehandeld wordt. Hiermee voorkomt u onvoorziene kosten of vervelende situaties voor uw nabestaanden. Hiermee kunt u onder andere vastleggen:

 • wie uw erfgenamen zijn
 • wat u ze wil nalaten
 • wie de zorg voor uw minderjarige kinderen op zich neemt
 • dat u geen onnodig hoge erfbelasting betaald
 • dat u geen onnodig hoge eigen bijdrage zorg betaald
 • wie uw testamentair executeur is
 • wat uw wensen zijn voor de uitvaart
 • wat uw overige wensen zijn

Waarom een levenstestament?

Een levenstestament gaat over de zaken die u wilt regelen voordat een overlijden plaatsvindt. In een levenstestament kunt u zelf wensen en regelingen die voor u belangrijk zijn vastleggen. Deze regelingen gaan in als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent om zelf uw belangen te behartigen. U kunt hierbij denken aan het organiseren van:

 • administratieve zaken
 • zakelijke belangen
 • persoonlijke belangen
 • medische wensen

Waarom schenken?

Er zijn een aantal redenen om uw vermogen over te dragen / te schenken. Door te schenken verlaagt u namelijk uw vermogen. Zo kunt u geld schenken door het geld over te maken op de rekening van een ander. De wet stelt namelijk geen eisen aan het schenken van geld. Aan een ‘schenking op papier’ worden wel eisen gesteld. Als u afspraken maakt over de schenking, is het bijvoorbeeld belangrijk de schenking door een notaris vast te laten leggen.