Voor uzelf & voor elkaar

Welkom bij erfrechtadviseur Jelle

Heeft u er al over nagedacht of alles goed geregeld is wanneer u of uw partner komt te overlijden? Een passend testament voorkomt dat uw nabestaanden voor vervelende verrassingen komen te staan. Ik informeer en help u om dit goed te organiseren en kijk naar een passende en persoonlijke oplossing voor u. Dit kan u duizenden euro’s aan erfbelasting en eigen bijdrage in de zorg besparen.

Als u uw erfenis goed wilt regelen, is een testament onmisbaar. Misschien heeft u al een testament op laten maken. Maar weet u niet of deze nog aansluit bij uw huidige situatie.

Wat is uw antwoord op de volgende vragen?

  • Hoeveel erfbelasting betalen mijn erfgenamen?
  • Staan de juiste personen (bijvoorbeeld kleinkinderen) in mijn testament?
  • Moet ik ook 2.301 euro per maand aan eigen bijdrage betalen als ik zorg nodig heb?
  • Voldoet mijn testament nog na de wetswijzigingen van 2003 en 2010?
  • Wie regelt mijn zaken als ik dat niet meer zelf kan?

Ik help u graag deze vragen te beantwoorden. Uit ervaring weet ik dat er zonder een goed testament onnodig veel erfbelasting moet worden betaald en dat bijna iedereen met een eigen woning de maximale bijdrage in de zorg van € 2.301 per maand betaalt. Zo ontstaan schrijnende situaties. Met een goed testament is dit eenvoudig op te lossen.

Ik werk met lokale notariskantoren die specialist zijn op dit gebied. Ik kan u alles vertellen over testamenten, levenstestamenten en vermogensoverdracht. Ik kijk naar een passende en persoonlijke oplossing voor u en informeer en begeleid u graag in uw erfrechtplanning. Niet alleen nu maar ook in de toekomst

uw erfrechtadviseur Jelle Sixma

Uw erfrechtadviseur Jelle Sixma

Aangesloten bij:

Erfrechtplan

Notariaat de Poel

De Haan Advocaten en Notarissen

Breuker Vellinga Wiersma Notarissen